Quảng cáo Trường Phát Phiên bản Odoo 15.0

Thông tin về Quảng cáo Trường Phát một ứng dụng của Odoo, hệ thống ERP mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Lên hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Dự án
Organize and plan your projects
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Sản xuất
Lệnh sản xuất & Định mức
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Quảng cáo Trường Phát
Phần mềm quản lý - Trường Phát
Row Number in tree/list view
Show row number in tree/list view.
Quản lý đơn hàng Trường Phát
Phần mềm quản lý - Trường Phát
Odoo Chat Zalo OA
Odoo Zalo OA
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Chat Trực tuyến
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn

Đã cài đặt bản nội địa / Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam
Phone 0375.77.99.88 zalo Zalo:QC Trường Phát Mess Messenger